Tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 23.5.2022

Käyttääkseen Passport Photo Lab -palvelua käyttäjän on hyväksyttävä tässä tietosuojaselosteessa kuvatut tiedonkeruun sekä -käsittelyn keinot.

Pyrimme kehittämään palvelua jatkuvasti. Tämän myötä joitakin toiminnallisuuksia saattaa tulla lisää tai ne voivat muuttua, jolloin päivitämme tätä selostetta tarpeen mukaan. Lainsäädännön muutokset saattavat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa tämän selosteen osia.

Rekisterin pitäjä

Nimi: Tremble Oy
Y-tunnus: 3235618-3
Tarvittaessa voit kysyä lisätietoa tietojen käsittelystä ja tietosuojasta yhteydenottolomakkeemme kautta.

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättyjä tietoja käytetään palvelun toimivuuden mahdollistamiseksi sekä palvelun kehityksen avuksi.

Rekisterin sisältämät tiedot

  1. Käyttäjän itsensä antamat tiedot. Näitä ovat yhteydenottolomakkeen avulla lähetetyt tiedot.
  2. Palveluiden käytöstä havaitut tiedot. Näitä tietoja ovat palvelun selaus- ja käyttötiedot. Maksutapahtumista tallennamme käyttäjän sähköpostiosoitteen. Maksullisen editorin käytöstä tallennamme käsiteltyjen kuvien määrän sekä ostettua aktivointiavainta käyttävän laitteen selaimen versiotiedon.

Kaikki lataamiesi kuvien prosessointi tapahtuu paikallisesti laitteellasi. Kuviasi tai niiden osia ei koskaan lähetetä meidän tai kolmannen osapuolen palvelimille.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jotkin välttämättömät tiedot välittyvät kolmannelle osapuolelle maksutapahtuman mahdollistamiseksi. Maksutapahtuman yhteydessä maksutietosi kulkevat luotetun maksunvälittäjän kautta. Maksunvälittäjälle välitetään vain palvelun toteutumisen kannalta välttämätön tieto eikä palveluntarjoajalla ole oikeutta käyttää tietojasi muuhun kuin palvelun toteuttamiseen. Kaikki tiedonsiirto tapahtuu salattujen yhteyksien kautta. Luottokorttitietosi eivät tallennu Passport Photo Lab -järjestelmään edes väliaikaisesti.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on lain asettamissa rajoissa oikeus a) tarkastaa, mitä tietoja Tremble Oy on hänestä kerännyt; b) vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista c) kieltää Tremble Oy:ä käsittelemästä henkilötietojaan suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla yhteyttä Tremble Oy:öön rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Evästeet ja muu seuranta

Passport Photo Lab hyödyntää evästeitä sekä vastaavia selainteknisiä toimintoja, kuten selaimen muistia. Evästeiden ja vastaavien toimintojen avulla toteutetaan palvelun välttämättömiä toimintoja kuten syötetyn editorin aktivointiavaimen muistaminen. Keräämme sivun käytöstä myös analytiikkaa, ja käyttämämme analytiikkapalvelu hyödyntää evästeitä. Analytiikan avulla voimme parantaa palvelun käytettävyyttä. Analytiikkaa varten kerättävä tieto on anonymisoitua.

Muut kuin analytiikka varten käytetyt evästeet ovat välttämättömiä palvelun toiminnan kannalta. Voit estää muun kuin välttämättömän tiedon keräämisen ja niihin liittyvien evästeiden asettamisen selaimesi "Älä seuraa"-toiminnon (Do not track) avulla. Toiminnon käyttö esim. Firefox-selaimella: https://support.mozilla.org/fi/kb/kuinka-otan-kayttoon-seuraamisenestotoiminnon